แถลงการณ์ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ฉบับที่ ๔

4thstatement

หยุดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ ๒๑ – หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้

ปัญหาสำคัญที่สุดในปิโตรเลียมของประเทศไทยคือ การขาดอธิปไตยในปิโตรเลียม เราไม่มีกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียม ไม่มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลปิโตรเลียม ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์การผลิต เราจึงไม่สามารถนำปิโตรเลียมในแผ่นดินของเราเอง นำมาจัดสรรให้ประชาชนใช้ก่อนในราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้เพราะกรรมสิทธิ์ตกเป็นของบริษัทเอกชนทันทีที่มีการสัมปาทาน ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนและอีกกว่า๔๐ประเทศทั่วโลกจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต เพราะเหตุผลสำคัญที่สุดคือ กรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมจะคืนกลับมาสู่ประชาชน

กว่า ๔๐ ปีมาแล้วที่เราสูญเสียกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมในแผ่นดินของเราเอง ตั้งแต่การมีพรบ.ปิโตรเลียม ปี ๒๕๑๔ โดยรัฐไม่เคยตระหนักที่จะเอาอธิปไตยในปิโตรเลียมคืนมา และในครั้งนี้ยังเปิดให้มีการสัมปทานรอบ๒๑ ด้วยการหยิบยื่นกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมให้กับบริษัทเอกชนต่อไป

เราในฐานะประชาชนมิได้มีเจตนาในการยื่นข้อเรียกร้องให้หยุดการขุดเจาะปิโตรเลียม แต่ขอให้มีการเปลี่ยนระบบในการจัดการปิโตรเลียมของประเทศ ก่อนการเปิดให้มีการขุดเจาะปิโตรเลียมในรอบใหม่ ด้วยการเปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาสู่ระบบแบ่งปันผลผลิต เพื่อนำไปสู่การสร้างกลไกการตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติในการจัดการปิโตรเลียมให้ประชาชนใช้ก่อนในราคาที่เป็นธรรม

ปรากฎว่าผู้ถืออำนาจรัฐมิได้ตระหนักถึงการสูยเสียอธิปไตยในปิโตรเลียมของประเทศ กลับปล่อยให้มีการสัมปาทานปิโตรเลียมรอบ๒๑ต่อไป ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานจึงขอประกาศว่าจะดำเนินการรักษาปิโตรเลียมให้กลับมาสู่อธิปไตยของคนไทยจนถึงที่สุดด้วยการไม่ยอมให้มีการสัมปทานปิโตรเลียมรอบ๒๑เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนระบบมาสู่การแบ่งปันผลผลิต

กฎอัยการศึกในปัจจุบันได้สกัดกั้นการทำหน้าที่และสิทธิในการรักษาปิโตรเลียมของประชาชนอีกทั้งยังทำหน้าที่คุ้มกันกลุ่มทุนพลังงานด้านปิโตรเลียม ตลอดจนนายทุนเหมืองถ่านหินด้วยการผลักดันการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้จึงมีคำถามว่ารัฐบาลในขณะนี้จัดการพลังงานเพื่อประชาชนหรือเพื่อกลุ่มทุนกันแน่ ทั้งที่มีรูปธรรมชัดเจนว่าทางออกด้านความมั่นคงด้านไฟฟ้านั้นสามารถจัดการโดยยึดหลัก กระกายผู้ผลิตกระจายที่มาของไฟฟ้า เราควรปลดล๊อกกฎหมายให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นทางออกของความมั่นคง ไม่ใช่การผูกขาดเชื้อเพลิง ผูกขาดผู้ผลิตอย่างที่ กฟผ. กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

สภาปฏิรูปด้านพลังงานจะเป็นเพียงโรงละครที่หลอกประชาชน เพราะเรื่องสำคัญด้านพลังงานรัฐบาลชุดนี้ได้อนุมัติไปหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรให้ปฏิรูปอีก…จึงถึงเวลาที่ประชาชนต้องออกมาปกป้องอธิปไตยด้านพลังงานของชาติอีกครั้ง

ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s