แถลงการณ์เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน

31 กรกฎาคม 2557
ยกเลิก EIA หยุดถ่านหินสกปรกของบริษัทดับเบิลเอ

เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนประกาศเจตจำนงในวันนี้โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ(คชก) ใช้บทบาทอำนาจหน้าที่อันทรงเกียรติ “ไม่ให้ความเห็นชอบ” ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ของรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 47.4 เมกะวัตต์เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๓ จำกัดซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ทางเครือข่ายฯ มีความเห็นว่าประการแรกรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯของบริษัทนี้ อาจยังมีความไม่ครอบคลุมหรือสมบูรณ์ และขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงใคร่ขอให้ผู้แทนของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายงานนี้ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ คชก. ก่อนที่ คชก.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบ กับรายงานผลกระทบฯของบริษัท ประการที่สองคือ การที่บริษัทฯยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในภายหลังเป็นการกระทำโดยผิดหลักการและความชอบธรรมของกระบวนการจัดทำEIAของโครงการนี้ตอนต้น เนื่องจากโครงการนี้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการนี้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจึงจำเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักการที่กล่าวมา และที่สำคัญหลักการของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อนำพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ใช่การนำเข้าเชื้อเพลิงถ่านหิน ประการที่สามการยื่นของบริษัทฯเพื่อขอเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนชนิดโรงไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างแน่นอน และประการสุดท้ายคือ ทางเลือกในการลงทุนพลังงานหมุนเวียนของภาคตะวันออก ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าขณะนี้ภาคตะวันออกมีโรงไฟฟ้ามากเกินความต้องการใช้ประมาณ 2-3 เท่าและมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ยังไม่รวมพลังงาน จากแสงอาทิตย์ถึง 4,734 เมกะวัตต์ การยื่นขอเปลี่ยนแปลงชนิดโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินจึงเป็นการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ใช่ทางออกในการพัฒนาพลังงานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดย คชก. ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ทางคชก.มีมติไม่เห็นชอบมาโดยตลอด ดังนั้น การใช้อำนาจของ คชก.ในครั้งนี้ ในการ “ไม่ให้ความเห็นชอบ” รายงาน EIA ของโครงการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างสำคัญสูงสุดเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของหน่วยงานรัฐและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ติดต่อประสานงาน กัญจน์ ทัตติยกุล เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน โทร. 081 6494224

25570731-133052-48652223.jpg

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s