จากเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ถึง คสช.

25570612-210651-76011560.jpg

​​​​วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ถึง หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เรื่อง​​ ขอให้ยกเลิกการสร้างท่าเรือขนส่งถ่านและโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่

​จากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบริเวณอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานเพื่อขออนุญาตสร้างท่าเรือขนส่งถ่านหิน โดยในกระบวนการดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยการมิได้ให้ข้อมูลความรู้และการรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง และหลังจากการเข้ามาของกระบวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่มาโดยตลอดเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมิได้ดำเนินการอยู่บนหลักธรรมมาภิบาลด้วยการให้ข้อมูลผลดีและผลเสียอย่างเที่ยงตรงในทางกลับกันกลับให้ข้อมูลด้านดีเพียงอย่างเดียวและได้ใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนเชื่อว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าที่ดี

​จุดยืนของประชาชนจังหวัดกระบี่ไม่ได้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าแต่คัดค้านการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งปรากฎงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Harvard University , University of Stuttgart ว่ามลพิษจากถ่านหินก่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์อย่างมหาศาล และหลายประเทศทั่วโลกได้ทยอยประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพพม่า เยอรมนี เป็นต้น รวมถึงประกาศใช้พลังงานหมุนเวียนแทนที่พลังงานฟอสซิลซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสุขภาพของประชาชน

​จากข้อเท็จจริงข้างต้นเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินจึงขอให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติพิจารณายกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจากแผนผลิตพลังงานไฟฟ้า (PDP)ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

​๑.บริเวณท่าเรือและเส้นทางขนส่งถ่านหินผ่านพื้นที่ทางทะเลค่อนข้างยาวซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศโดยรวมอันจะส่งผลต่อระบบการผลิตอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่

​๒.การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะก่อให้เกิดมลพิษหมุนวนตามกระแสลมทะเลฝั่งอันดามันซึ่งจะกระทบกับสามจังหวัดสำคัญคือกระบี่ ภูเก็ต พังงา รวมทั้งการใหลเวียนของกระแสน้ำจะก่อให้เกิดการพัดพาของตะกอนถ่านหินส่งผลต่อระบบนิเวศใต้น้ำและชายฝั่งของทั้งสามจังหวัดเช่นกัน

​๓.การเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่มีผลโดยตรงต่อการทำลายวิถีชีวิตชาวประมงและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้คนตกงานจากธุรกิจการประมงและการท่องเที่ยวนับแสนคน อีกนัยยะหนึ่งคือการส่งผลต่อรายรับของประเทศซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นกิจการที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศ

​๔.จังหวัดกระบี่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเตาจำนวน ๓๔๐ เมกกะวัตต์และพลังงานชีวมวลอีกจำนวนหนึ่ง โดยอัตราการใช้ไฟฟ้าของทั้งจังหวัดกระบี่ประมาณ๑๐๐ เมกกะวัตต์ จังหวัดกระบี่จึงผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการใช้และหากพิจารณาภาพรวมของภาคใต้พบว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอมเพิ่มเป็น๙๐๐เมกกะวัตต์ การสร้างโรงไฟฟ้าจะนะจากก๊าชธรรมชาติ เมื่อพิจารณากำลังการผลิตโดยรวมไฟฟ้าทั้งภาคใต้ยังเพียงพอต่อการใช้ และหากต้องการสร้างความมั่นคงในอนาคตสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ ดังเช่นประเทศเยอรมนีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หากนำมาใช้ในประเทศไทยเพียงพอต่อการใช้ของประชาชนในภาคใต้และภาคเหนือรวมกัน ทั้งที่ประเทศเยอรมนีมีแดดอ่อนมากเมื่อเทียบกับประเทศไทย พลังงานหมุนเวียนในภาคใต้จึงมีศักยภาพต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานได้

​๕.จังหวัดกระบี่มียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้กระบี่เป็นเมืองสีเขียว(Krabi go Green) เป็นเมืองที่ปราศจากมลพิษอันตรายซึ่งการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าถ่านหินขัดแย้งกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอย่างชัดเจน
​เพื่อก่อให้เกิดการสร้างทิศทางการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานที่ถูกต้อง เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินจึงใคร่ขอให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ถอนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจากแผนผลิตพลังงานไฟฟ้า (PDP) เพื่อหลีกเลียงความขัดแย้งในพื้นที่และหายนะที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ หลังจากนั้นขอให้ระดมนักวิชาการทั้งประเทศเพื่อจัดทำแผนพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ดังที่ปรากฎในหลายประเทศทั่วโลกที่ได้เปลี่ยนทิศทางด้านพลังงานจากพลังงานสกปรกมาสู่พลังงานหมุนเวียน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้จะสร้างคุณูปการต่อการวางรากฐานความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคตข้างหน้าต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s