แถลงการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงกรณีการผลักดันสร้างท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินบ้านคลองรั้ว

บุก

เหตุการณ์ความรุนแรงกรณีการผลักดันสร้างท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินบ้านคลองรั้ว

ปัญหาด้านพลังงานคือปัญหาที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยผลประโยชน์  กิจการพลังงานคือกิจการที่ผูกขาดถูกกุมอำนาจในการบริหารจัดการอยู่เพียงคนไม่กี่กลุ่ม ทำให้ธุรกิจนี้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและประชาชนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจการซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กฎหมายที่ผูกขาดก่อให้เกิดการผูกขาดการใช้เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า การผูกขาดกลุ่มคนที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสายส่งของ กฟผ. รวมถึงผลประโยชน์ไม่ได้กระจายไปยังประชาชนส่วนใหญ่ เมื่อเกิดการผูกขาดเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์และการใช้อำนาจได้โดยง่ายดังเช่นที่เกิดขึ้นหลายกรณีแล้วในประเทศนี้

กรณีการใช้ความรุนแรงของการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ้านคลองรั้ว อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ คือผลลัพธ์ของการใช้อำนาจที่ผูกขาดมานานของระบบไฟฟ้าประเทศไทย เริ่มจากมีข้อน่าสงสัยว่า นานาประเทศประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน และประกาศใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ประเทศไทยกลับประกาศใช้ถ่านหินและมีมาตรการผลักดันอย่างเต็มที่ตั้งแต่รัฐมนตรีพลังงานของรัฐบาลปัจจุบันขึ้นดำรงตำแหน่งก็ประกาศให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้น ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ทันที และมีมาตรการผลักดันอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสงสัยอย่างยิ่งคือ ทำไมกระทรวงพลังงานไม่ตั้งโจทย์ว่าจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างไร แต่กลับไปตั้งโจทย์ว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่มาจากถ่านหินทั้งที่มีงานวิจัยหลายพื้นที่ในโลกว่าก่อผลกระทบอย่างมหาศาลและร้ายแรงที่สุดในบรรดามลพิษทางอากาศทั้งหลาย

กรณีการสร้างท่าเรือบ้านคลองรั้ว กฟผ.และบริษัทรับจ้างกลับใช้บริการของนักเลงอันธพาล ข่มขู่ประชาชนที่ออกมารักษาวิถีชีวิตและทรัพยากร มีการนำแพขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อจะเข้าชนเรือประมงชาวบ้าน แต่การรวมตัวอย่างเข้มแข็งทำให้รอดพ้นมาได้ นอกจากนี้ยังมีการยิงปืนข่มขู่เพื่อให้ชาวบ้านสลายตัว พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการไม่สนใจความถูกต้อง ขอเพียงสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้ได้เท่านั้น

กรณีการใช้นักการเมืองท้องถิ่นและอันธพาลเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคใต้ แต่เหตุการณ์ที่คลองรั้วกลับรุนแรงเป็นพิเศษด้วยการเผชิญหน้าและใช้กำลังอาวุธข่มขู่ประชาชนโดยกลัวเกรงกฎหมาย

เครือข่ายประชาชนภาคใต้และเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ขอประณามการใช้ความรุนแรงของ กฟผ.และบริษัทที่ปรึกษา และขอให้สื่อมวลชนติดตามการใช้วิธีการอันธพาลของ กฟผ.ต่อไป โดยเฉพาะวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีการทำเวทีรับฟังความเห็นรายงาน EHIA ครั้งที่ ๒ พื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ชุมชนบ้านคลองรั้วคาดว่าจะมีการก่อกวนและใช้วิธีการอันธพาลเพื่อให้เวทีรับฟังความเห็นผ่านไปได้ ขอเรียกร้องให้ กฟผ.ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและหาตัวผู้ที่ยิงปืนข่มขู่ประชาชนมาลงโทษตามกฎหมายเพราะถือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

เครือข่ายประชาชนภาคใต้ขอแสดงจุดยืนให้เกิดการปฏิรูปพลังงาน ปลดถ่านหินจากแผนพีดีพีและขอให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกเลิกถ่านหินจากแผนพีดีพี และขอให้ยกเลิกการดำเนินการทั้งหมดที่จะนำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ทุกพื้นที่ มิเช่นนั้นเครือข่ายประชาชนทั้งภาคใต้จะกำหนดการเคลื่อนไหวใหญ่เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและการปลดถ่านหินจากแผนพีดีพีต่อไป

เครือข่ายปกป้องกระบี่จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่
เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครือข่ายปกป้องลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครือข่ายปกป้องปากบาราและเครือข่ายรักจังสตูล  จังหวัดสตูล
เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนตรัง จังหวัดตรัง
เครือข่ายคัดค้านถ่านหินปะทิวและเครือข่ายรักษ์ละแม จังหวัดชุมพร
เครือข่ายพังงา น่าอยู่ จังหวัดพังงา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s