เมื่อชาวกระบี่ต้องสู้เพื่อความชอบธรรม!!!

เมื่อชาวกระบี่ต้องสู้เพื่อความชอบธรรม!!!

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ และคณะ ในฐานะผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดลงพื้นที่ไต่สวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการทำค.1, ค. 2 โครงการขยายโรงไฟฟ้ากระบี่และโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินคลองรั้วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทที่ปรึกษาโครงการ โดยการไต่สวนครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่

การไต่สวนการละเมิดสิทธิชุมชนครั้งประวัติศาสตร์นี้จะมีทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของโครงการดังกล่าวเข้ามาให้ข้อมูลและความจริงที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมข้อเรียกร้องดังนี้

1. การจัดทำการรับฟังความคิดเห็นขาดความชอบธรรม เพราะรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้แถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าหากมีการคัดค้านจะยกเลิกโครงการทันที ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการคัดค้านอย่างเห็นได้ชัดในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผู้มีผลกระทบจากโครงการครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินบ้านคลองรั้วครั้งที่ 1 นั้นมาตลอด แต่กระบวนดังกล่าวกลับเดินหน้าโดยเพิกเฉยต่อเสียงคัดค้านของประชาชนในพื้นที่และขาดการเคารพต่อสิทธิของชุมชน

2. การจัดทำการรับฟังความคิดเห็นจัดโดยขาดการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในทางบวกและทางลบที่จะนำมาใช้ในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบข้อมูลและไม่มีความเข้าใจต่อโครงการ ทั้งๆที่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน

3. การจัดทำการรับฟังความคิดเห็นจัดโดยแยกการศึกษาผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินออกจากโครงการท่าเทียบเรือถ่านหิน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวขาดความชอบธรรม เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน การกระทำดังกล่าวจึงมิชอบด้วยกฏหมาย และการบิดเบือนกระบวนการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชนตามหลักของสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ

4. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจัดโดยขาดความเป็นธรรม เนื่องจากประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ตั้งแต่การเดินทางเข้ามาแสดงความคิดเห็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจในจังหวัดกระบี่ได้จัดกองกำลังเจ้าหน้าที่และกองกำลังพิเศษในพื้นที่ตั้งแต่ก่อนทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองรั้ว และเข้ามาในบริเวณเต๊นท์ของเวที รวมทั้งการนั่งและยืนรอบเต๊นท์เพื่อควบคุมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การกระทำดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าผิดกฎหมายและผิดหลักสิทธิมนุษยชนที่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อคัดค้านโครงการถ่านหินกระบี่

5. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นขาดความชอบธรรม เพราะในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว มีการข่มขู่ ปะทะและกดดันจากผู้นำและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยมีทั้งการใช้กำลัง การขว้างปาสิ่งของ การคุกคามทางวาจา การข่มขู่ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นคัดค้านโครงการและอื่นๆ

6.การจัดซื้อการจัดจ้างบริษัทมารับทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดจ้างบริษัทมาทำโครงการตามพรบ.การเสนองานต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ที่อาจส่อการทุจริตในการดำเนินการเพราะนอกจากจะแบ่งแยกการศึกษาและการจัดทำE(H)IA แล้ว การดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ดังกล่าวยังมีการจัดจ้างบริษัทใหม่เกิดขึ้น แยกออกจากบริษัทที่เคยทำหน้าที่ในการศึกษาตอนแรกที่ได้มีการศึกษาแล้ว รวมทั้งขณะนี้มีการเปิดเผยข้อมูลในพื้นที่ว่า สถานการณ์ในพื้นที่หลังจากการทำค.1 เสร็จ กำลังมีการหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการในระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการกดดันให้ชาวบ้านในพื้นที่ยินยอมทั้งในด้านการก่อสร้างโครงการ การใช้ประโยชน์จากที่ดินและการเดินเรือเล็กขนส่งถ่านหิน เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s