MOVE BEYOND COAL : ก้าวผ่านถ่านหิน

MOVE BEYOND COAL – The Global Movement in 2013

Image

ก้าวผ่านถ่านหิน – การเคลื่อนไหวระดับโลก ในปี 2013

การขยายตัวของอุตสาหกรรมถ่านหินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแผ่ขยายไปทั่วโลกในขณะที่สภาพเศรษฐกิจกำลังพัฒนา มีผลทำให้เกิดความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประชาชนต่างลุกฮือขึ้นสู้กับถ่านหิน การต่อสู้ในลักษณะนี้เกิดขึ้นโดยโดยการรวมตัวกันของชาวบ้านหลายพื้นที่ในโลกที่รวมกันต่อต้านอุตสาหกรรมถ่านหินที่ละเมิดความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันที่จะออกมาตอบสนองต่อความล้มเหลวของอุตสาหกรรมถ่านหินที่ผู้คนในพื้นที่ต้องมาสังเวยชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพและที่ดินทำกิน

Image

MOVE BEYOND COAL – The Global Movement in 2013 เป็นรายงานของ Sierra Club ภายใต้โครงการ Beyond Coal

รายงานเล่มนี้จะรวบรวมชัยชนะของผู้คนต้องการปลดปล่อยตัวเองออกจากถ่านหิน พลังงานสกปรกที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก

Shenzhen, China

Image


โรงไฟฟ้าถ่านหินกว่า 3,000 โรง ครึ่งหนึ่งของจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินของโลกอยู่ในประเทศจีน ผู้คนต่างเผชิญกับหายนะในมลพิษทางอากาศ ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมือง Shanzhen เป็นสัญญาณแรกที่ทำให้เราเห็นความไม่แน่นอนในอนาคตของถ่านหินในประเทศจีน บริเวณชายฝั่งของทะเลจีนใต้ในจังหวัด Guangdong มีแผนโครงการ 2,000 MW ซึ่งห่างจาก Shenzhen และ Hong Kong ที่มีประชากร 17 ล้านคน โครงการนี้ชนะด้วยแรงของ Social Media ที่เรียกว่า Weibo (คล้ายๆ กับ Twitter)ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น โดยสิ่งแรกที่เป็นแรงผลักดันคือความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ มีการผลักดันเรื่องราวโดยการขอสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ถามถึงผลกระทบของโครงการที่จะเกิดขึ้น สื่อให้ความสนใจและจับตามองโครงการนี้ ทำให้ผู้แทนทางการเมืองของ 43 เมือง ร่วมลงชื่อในจดหมายทำให้โครงการถูกยกเลิก ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมาก ทำให้รัฐบาลชะลอโครงการ ความรับผิดชอบของผู้แทนทางการเมือง วัฒนธรรมใหม่ของสื่อ ทำให้ประชาชนร่วมเป็นหนึ่งในการปกป้องเมืองของเขา

Bulga, Australia

Image


Hunter Valley ใน New South Wales มีปฏิกิริยารุนแรงในการต่อต้านเหมืองถ่านหินแบบเปิด คนในชุมชน Bulga 400 คน ต่อต้านเหมือง Warkworth ซึ่ง Rio Tinto เป็นเจ้าของได้รับการอนุญาติจากรัฐบาลในการทำเหมือง ได้ถ่านหินกว่า 18 ล้านตันต่อปี และพื้นที่ตั้งเหมืองอยู่ใกล้กับชุมชน Bulga ทางบริษัทมีความต้องการขยายเหมืองให้มากขึ้นทำให้รุกล้ำแนวเขตแนวกันชนป่าไม้ ซึ่งเปนบ้านของสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นเกราะกำบังจากเหมืองแบบเปิดที่อยู่ไม่ไกลเพียง 6 กิโลเมตร ประชากรในชุมชน Bulga รู้ว่าเหมืองถ่านหินอยู่ไม่ไกลจากตัวเขา เพียงแค่ 3 กิโลเมตรจากตัวเมือง พวกเขาได้รับผลกระทบทั้งทางเสียงและฝุ่น ป่ากันชนของพวกเขาถูกทำลาย ในขณะที่บริษัทลงนามว่าจะปกป้องมัน ประชาชนก็ท้าทายรัฐบาลและศาลสิ่งแวดล้อมให้ตรวจสอบผลประโยชน์ของโครงการดังกล่าว เป็นผลทำให้โครงการล้มลง

Sundarbans, Bangladesh

Image


ที่นี่คือบ้านที่มีความหลายหลายทางชีวภาพ ป่าโกงกางผืนใหญ่ เสือเบงกอลที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และโลมาอิรวดี เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ UNESCO ได้บรรจุไว้ว่าเป็น World Heritage หลังจากที่มีการเดินขบวนระยะทางกว่า 150 ไมล์ ในเวลา 5 วัน กว่า 20,000 คนประท้วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน Sundarbans มีการเหยียบย่ำสิทธิของชุมชน ในเดือนมกราคม 2012 พวกเขาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การทำ EIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินใน Rampal ขนาด 1320 MW ในรายงานมีข้อมูลที่ผิดพลาดมากมาย และรัฐบาลเพิกเฉยในขณะที่โครงการเดินหน้าไปเรื่อยๆ ซึ่งในประเทศ Bangladesh เป็นประเทศที่มีแดดจัดกว่า 300 วันในหนึ่งปี เห็นได้ว่าถ่านหินไม่ใช่พลังงานที่ดีในการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศนี้ พลังงานทางเลือกต่างหาก การต่อสู้ของคน 20,000 คน ในการต่อต้านโรงไฟฟ้าใน Rampal ถือเป็นการเตรียมการในการต่อสู้ในระยะยาวในการปกป้องผืนดินและอีกหลายชีวิต ขณะนี้ รายงาน EIA ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังมีเวลาที่รัฐบาลจะฟังเสียงจากประชาชน จากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมในการยกเลิกโครงการดังกล่าว

Brunsbuettel, Germany

Image


ในช่วงกลางปี 2012 นักรณรงค์ต่อต้านชาวเยอรมันและสวิสฉลองความสำเร็จในการล้มโครงการถ่านหิน 1.8 GW มูลค่ารวม 3.2 ล้านล้านยูโรใน Brunsbuttel ทางตอนเหนือของเยอรมัน เป็นโครงการที่วางแผนโดยองค์กรท้องถิ่นของเยอรมันและสวิซ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 60 คนผู้จำหน่ายพลังงาน หุ้นส่วนต้องการใช้โครงการนี้ในการหาผลประโยชน์ทางภาคพลังงาน การเรียกร้องให้ผู้แทนมาลงทุนในส่วนของพลังงานทดแทนแทนถ่านหิน ไม่กี่เดือนต่อหลังจากการโน้มน้าวของนักรณรงค์และชุมชน ความสำเร็จของพวกเขาก็เกิดขึ้น การประท้วงแผ่ขยายเป็นวงกว้างจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งจนข้ามพรมแดน

Batang, Indonesia

Image


อินโดนีเซียผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก 2012 รัฐบาลมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าทั่วประเทศกว่า 117 โรง จากเดิมที่มีอยู่ 42 โรง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษและทำลายความเป็นอยู่และสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง Batang เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดทางด้านการประมง และเป็นที่ปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดใน Java รัฐบาลมีแผนที่จะย้าย 5 หมู่บ้านใน Batang เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชุมชนได้รวมตัวกันในการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่รัฐบาลของพวกเขาวางแผน พวกเขาไปที่สถานทูตญี่ปุ่นและถือป้ายโดยมีข้อความให้ล้มเลิกโรงไฟฟ้า Batang พวกเขาส่งจดหมายไปถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อให้หยุดโครงการโรงไฟฟ้า 2,000 MW ที่ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนโครงการนี้อยู่ สิ่งที่พวกเขาทำไม่สูญเปล่า แต่การเริ่มต้นสร้างได้ถูกเลื่อนจากเดือนตุลาคม 2012 เป็นปี 2014

Matanuska Valley, Alaska

Image


Alaska พื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายและมีแซลมอลชุกชุม กำลังจะมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้น ครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าในชุมชน ทำให้พวกเขารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง เขากล่าวว่าถ่านหินจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาและรู้สึกว่าพวกเขาต้องทำอะไรสักอย่าง Jamey คือคนที่ยอมลาออกจากงานของเขา เพื่อมาทำงานกับเครือข่ายที่ทำงานเรื่องถ่านหิน เขากล่าวว่า Alaska คือบ้านของเขา เขามีทางเลือกอยู่คือสู้ด้วยทุกอย่างที่เขามี หรือจะย้ายออกจากที่ๆเขารัก Jamey ทำทุกอย่างไม่ว่าจะโทรไปหาเพื่อนบ้าน หรือเคาะประตูบ้านเพื่อบอกเล่าเรื่องถ่านหิน ที่ Matanuska เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเคลื่อนไหวต่อต้านถ่านหินในอลาสก้าเพื่อปกป้องแหล่งแซลมอลของพวกเขา และคนงานเลี้ยงสัตว์จำนวนไม่น้อยที่ได้รับกระทบจากเส้นทางขนส่งถ่านหิน

Vidarbha, Maharashtra, India

Image


ปัญญานี้เกิดแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ต้องการน้ำจากใช้น้ำจากชลประทาน เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ น้ำจากเขื่อนไม่เพียงใช้เพื่อชลประทานเท่านั้นยังใช้ในการบริโภคอีกด้วย และในปีเดียวกันนั้นมีโครงการถ่านหินขนาดใหญ่ 2 โครงการ จะผันน้ำไปใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินในบริเวณเหนือเขื่อนขึ้นไป น้ำถูกส่งเข้าไปใช้ในโครงการอุตสากรรมและโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชาวบ้านเกษตรกรตัดสินใจต่อสู้ พวกเขากล่าวว่า “ให้รัฐบาลทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ ส่วนพวกเราจะสู้กับบริษัท” น้ำคือชีวิตของเกษตรกร พลังงานก็จำเป็นอย่างยิ่งในโลก แต่มันผิดที่ผันน้ำไปให้โรงไฟฟ้าแล้วทำให้ชาวนาตาย ชัยชนะของชาวนาหลายร้อยชีวิต กว่า 16 เดือนในการต่อสู้โดยน้ำที่จะถูกส่งเข้าไปในโรงไฟฟ้าถ่านหินถูกยกเลิก

ประเทศเหล่านี้เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างของการต่อสู้ของประชาชนที่ต้องการหยุดโครงการถ่านหิน ซึ่งในปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ชิลี โรมาเนีย และแอฟริกาใต้ ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งเผชิญกับความรุนแรงและการข่มขู่โดยบริษัทและรัฐบาลที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ในการทำลายพื้นที่ทำกิน สภาพอากาศ และแหล่งน้ำ ซึ่งชุมชนเหล่านั้นไม่ยอมอ่อนข้อ พวกเขาสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้และสามารถใช้พลังทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยปราศจากมลพิษและค่าไฟฟ้าราคาสูง ยิ่งไปกว่านั้นชัยชนะในสิ่งที่พวกเขาทำนั้นไม่ได้เปลี่ยนแค่อนาคตของพวกเขาเองเท่านั้น แต่เปลี่ยนอนาคตของพวกเราทุกคนด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมการขับเคลื่อนมวลชนในเรื่องถ่านหินได้ที่

http://www.sierraclub.org/international/beyond-coal/global-movement-beyond-coal-report-2013.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s