How to get to Krabi

How to get to Krabi

ระยะทางและระยะเวลาของการเดินทางไปสู่กระบี่

“กระบี่ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเรา โรงไฟฟ้าถ่านหินก็เช่นกัน”

คุณรู้หรือไม่ จังหวัดกระบี่กำลังจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s